Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος mom-tag.com εφεξής αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας CARE DIRECT A.E. (εφεξής η «CARE DIRECT» ή η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθ. 8 (ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9287444). Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του mom-tag.com μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Με την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει λάβει γνώση των κατωτέρω όρων χρήσης, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του σε αυτόν. Το mom-tag.com δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του mom-tag.com μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Εφόσον κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να απέχει από κάθε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του mom-tag.com.

1 – Σκοπός του mom-tag.com

Ο δικτυακός τόπος mom-tag.com συνιστά το κύριο κανάλι ενημέρωσης της ομώνυμης προωθητικής ενέργειας και αποκλειστικό μέσο εγγραφής των μελών της σε αυτή. Το mom-tag.com αποτελεί το συνδετικό μέσο μίας κοινότητας μαμάδων, που επιθυμούν να δοκιμάζουν και να προτείνουν στους φίλους/ακόλουθούς τους στα social media (συγκεκριμένα στο Instagram), προϊόντα φροντίδας για εκείνες και τα παιδιά τους. Για τον σκοπό αυτό το mom-tag.com έχει συνάψει συνεργασίες με πολλές αξιόπιστες εταιρίες, τα προϊόντα των οποίων διανέμει στα μέλη της κοινότητας, με σκοπό να τα δοκιμάσουν και να αναρτήσουν σχετικό υλικό, μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών Instagram.

2 – Χρήση του δικτυακού τόπου – Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ο δικτυακός τόπος mom-tag.com αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας CARE DIRECT A.E. και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Όλο το περιεχόμενο του mom-tag.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σκίτσων, βίντεο, κειμένων, εργαλείων και υπολογιστών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικούς τίτλους, εμπορικά σήματα, ονόματα χώρου (domain names) και σήματα υπηρεσιών του mom-tag.com και της CARE DIRECT και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Εκτός εάν εκφράζεται ρητά το αντίθετο, στους χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στο δικτυακό αυτό τόπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του διαδικτυακού τόπου mom-tag.com μέσω δικτύου (downloading), αποστολή link των άρθρων του mom-tag.com για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού που διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης χωρίς την πηγή προέλευσης , αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της CARE DIRECT. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η CARE DIRECT διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε, οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον δικτυακό αυτό τόπο καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

3 – Προϊόντα και Υπηρεσίες

1 – Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας mom-tag.com προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση τους και για λόγους διαφήμισης και προώθησης μέσω αναρτήσεων στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram. Απαγορεύεται ρητώς η διάθεσή τους για σκοπούς πώλησης, μεταπώλησης ή μεταποίησής τους.

2 – Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών προβαίνουμε στην όσο το δυνατόν ακριβέστερη και πληρέστερη περιγραφή των διατιθέμενων προϊόντων, με βάση τις πληροφορίες που μας διαθέτουν οι εταιρείες παραγωγής αυτών. Παρόλα αυτά, και στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, ως προς τα χαρακτηριστικά τους, ανταποκρίνονται 100% στην πραγματική τους κατάσταση, η οποία ενδέχεται για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου λάθους, να αποκλίνει από την περιγραφή του προς διάθεση προϊόντος/υπηρεσίας. Καταβάλλουμε, ωστόσο, κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο την πληρέστερη και αξιόπιστη ενημέρωση των χρηστών αναφορικά με την κατάσταση των διατιθέμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 4 – Διάθεση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

3 – Με την χρήση του mom-tag.com ο χρήστης δηλώνει ότι κατανοεί ότι η λήψη προϊόντων και υπηρεσιών υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο διαθεσιμότητας αυτών και ότι το mom-tag.com διατηρεί την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια για την επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που αποστέλλονται στους χρήστες καθώς και για το χρονικό σημείο της διάθεσης και αποστολής αυτών. Ο χρήστης κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα mom-tag.com, αποδέχεται πλήρως την συμμετοχή του σε όσες αποστολές συμπεριληφθεί από το mom-tag.com.

4 – Ο χρήστης δηλώνει ότι σε αντάλλαγμα της δωρεάν διάθεσης και αποστολής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, δεσμεύεται να ανεβάζει περιεχόμενο στο Instagram για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έλαβε σύμφωνα με τις οδηγίες, τις οποίες έχει λάβει από το mom-tag, εντός δέκα ημερών από την παράδοση σε αυτόν του εκάστοτε προϊόντος. Ο χρήστης υποχρεούται για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από την ανωτέρω ανάρτηση να μην πραγματοποιεί στον προσωπικό του λογαριασμό στον Instagram αναρτήσεις που αφορούν σε ανταγωνιστικά προϊόντα/υπηρεσίες άλλων εταιρειών. Σε αντίθετη περίπτωση το mom-tag.com και η CARE DIRECT έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τον χρήστη να αφαιρέσει την ανάρτηση που αφορά στο ανταγωνιστικό προϊόν/υπηρεσία. Σε περίπτωση δε που ο χρήστης δεν το πράξει, το mom-tag.com και η CARE DIRECT επιφυλάσσονται παντός εν γένει νόμιμου δικαιώματός τους.

5 – Ο χρήστης παρέχει ρητά την συγκατάθεσή του στο mom-tag.com, στην CARE DIRECT και στις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων διατίθενται σε αυτόν και προβάλλονται κατά τα ανωτέρω από αυτόν με αναρτήσεις του στον προσωπικό λογαριασμό του στον Instagram, να χρησιμοποιήσουν τις αναρτήσεις αυτές για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς σε κάθε μορφή και σε κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και χορηγεί σε αυτούς απεριόριστη, διαρκή, ανέκκλητη και παγκόσμια άδεια να κάνουν χρήση μέρους ή του συνόλου των αναρτήσεων του σε κάθε μορφή και σε κάθε μέσο.

6 – Ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι ουδεμία αξίωση έχει έναντι της CARE DIRECT και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων διατίθενται στον χρήστη και προβάλλονται κατά τα ανωτέρω από αυτόν με αναρτήσεις του στον προσωπικό λογαριασμό του στον Instagram, σε σχέση με τις ανωτέρω αναρτήσεις , αναγνωρίζει δε ότι η CARE DIRECT και οι ως άνω συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, ουδεμία ευθύνη έχουν για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) τυχόν προκληθεί σε αυτόν από τις αναρτήσεις αυτές στον λογαριασμό του στον Ιnstagram, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ζημίας που οφείλεται σε αρνητικές αξιολογήσεις σε βάρος του χρήστη ή σχετίζεται με το περιεχόμενο του Λογαριασμού του.

7 – Το mom-tag.com διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ανάρτησης παρανόμου, χυδαίου, προσβλητικού ή άσεμνου περιεχομένου χρήστη στην ιστοσελίδα της να προβαίνει σε ενέργειες άρνησης δημοσίευσης, αφαίρεσης, διαγραφής ή τροποποίησης οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου χρήστη. Σε περίπτωση άρνησης του χρήστη το mom-tag.com επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός του.

5 – Παραλαβή Προϊόντων

1 – Η αποστολή των διατιθέμενων προϊόντων και υπηρεσιών θα γίνεται μέσω αποστολής από εταιρεία ταχυμεταφορών (courier): Η παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται στη δηλούμενη από το χρήστη διεύθυνση αποστολής μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Η παράδοση γίνεται είτε στον ίδιο τον παραλήπτη είτε σε υποδειχθέν από τον παραλήπτη τρίτο πρόσωπο. Το mom-tag.com συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών. Ο χρήστης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.

2 – Κατά τον χρόνο παράδοσης των διατιθέμενων προϊόντων στην εταιρεία ταχυμεταφορών, ο χρήστης θα ενημερώνεται σχετικά, με την αποστολή σε αυτόν μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με εξαίρεση τις έκτακτες αποστολές mom tag gift box. Σε περίπτωση μη εύρεσης του χρήστη από τον μεταφορέα της εταιρείας ταχυμεταφορών στην δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων , θα αποστέλλεται μήνυμα (sms) στον πελάτη από τον μεταφορέα προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με την εταιρεία ταχυμεταφορών ώστε να πραγματοποιηθεί η παράδοση των προϊόντων. Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση σε είσοδο πολυκατοικίας ή σε εξωτερικό χώρο ή σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί ως εξουσιοδοτημένο από τον χρήστη για την παραλαβή των momtaggiftbox.

3 – Η επεξεργασία και παράδοση των έκτακτων αποστολών momtaggiftbox γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών. Αφότου ο χρήστης ενημερωθεί από την Εταιρεία για την επικείμενη παράδοση σε αυτόν ενός momtaggiftbox, φέρει την ευθύνη παρακολούθησης της σχετικής αποστολής ενώ υποχρεούται να ενημερώσει πάραυτα την Εταιρεία τόσο σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της αποστολής όσο και στην περίπτωση που το περιεχομένο του momtaggiftbox έχει φθαρεί ή καταστραφεί λόγω της μεταφοράς.

4 – Ο χρόνος διάθεσης και αποστολής των momtaggiftbox προς τον χρήστη υπόκειται αποκλειστικά και μόνον στην διακριτική ευχέρεια του mom-tag.com. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας παράδοσης των momtaggiftbox εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων, απεργιών, τυχαίων γεγονότων και εν γένει λόγω συνδρομής γεγονότων που εκφεύγουν του ελέγχου του mom-tag.com. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνεί είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το mom-tag.com προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της παράδοσης των momtaggiftbox.

5 – Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική παραλαβής των momtaggiftbox, ενημερώνοντας σχετικώς τον χρήστη. Το mom-tag.com διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με την οποία συνεργάζεται.

6 – Αποποίηση ευθύνης

1 – To mom-tag.com και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη:

i. για τυχόν πλημμέλειες στην συσκευασία, εμφάνιση, ποσότητα ή ποιότητα των momtaggiftbox, οι οποίες ενδεχομένως έχουν προκληθεί κατά τη διαδικασία μεταφοράς προς παράδοση στον χρήστη,

ii. σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα,

iii. για κάθε άμεση ή έμμεση ζημία (θετική ή αποθετική) του χρήστη, από την χρήση των του περιεχομένου του momtaggiftbox.

2 – Η χρήση του περιεχομένου των εκάστοτε momtaggiftbox αποτελεί αποκλειστικά και μόνο ευθύνη του χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας, αλλεργίας ή ό,τι άλλο προκύψει από την χρήση αυτή.

7 – Παροχή εγγύησης

Η Εταιρεία δεν παρέχει εμπορική εγγύηση των momtaggiftbox. Οι εγγυήσεις του περιεχομένου των momtaggiftbox παρέχονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) των προϊόντων ή και υπηρεσιών με δική τους ευθύνη (νόμιμη εγγύηση). Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε σχέση με την συμμόρφωση των κατασκευαστών και εισαγωγέων του περιεχομένου των momtaggiftbox στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις.

8 – Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία CARE DIRECT αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία αυτών και να τηρεί τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)_ και της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο, εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται κοινοποίηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο mom-tag.com ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία μεταφέρονται αυτομάτως στο web διακομιστή μας, κατά την επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου όπως για παράδειγμα το όνομα του παρόχου διαδικτύου (internet provider), οι ιστοσελίδες μέσω των οποίων ο χρήστης συνδέθηκε στο δικτυακό τόπο, ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτεται με αφετηρία τον παρόντα δικτυακό τόπο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του (IP address), δεν χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του χρήστη παρά μόνο για στατιστικούς λόγους ενώ ο επισκέπτης/χρήστης παραμένει ανώνυμος.

Ο επισκέπτης/χρήστης χορηγεί στοιχεία που συνιστούν προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες μελών του mom-tag.com. Στην περίπτωση αυτή ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλει στο mom-tag.com είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του mom-tag.com, ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά είναι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιδιότητα του μέλους: είμαι έγκυος, προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού, είμαι μητέρα, ημερομηνία γέννησης του παιδιού/ων, όνομα χρήστη στο Instagram, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας.

Αποδεχόμενος τους όρους χρήσης, ο χρήστης αποδέχεται την αποστολή ενημερωτικών δελτίων από συνεργαζόμενες εταιρείες, ή την τηλεφωνική επικοινωνία στο κινητό του τηλέφωνο για ενημέρωση ως προς τη διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια του mom-tag.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνσή του την αποστολή του ειδικού κουτιού της CARE DIRECT με προϊόντα άλλων συνεργαζόμενων εταιρειών. Ο πλήρης κατάλογος των συνεργαζόμενων εταιρειών βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας, www.caredirect.com/partners.aspx.

Ο επισκέπτης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα, αλλά χωρίς τα πιο πάνω αναφερόμενα “υποχρεωτικά” στοιχεία δεν είναι δυνατή η εγγραφή του ως μέλος και θα δικαιούται απλά να περιηγηθεί στο δικτυακό τόπο χωρίς τη δυνατότητα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια του mom-tag.com, δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη. Ειδικά για την υπηρεσία Newsletter, εάν ο χρήστης επιθυμεί την διακοπή της ενημέρωσης με Newsletter θα του δίνεται η δυνατότητα μέσα από το e-mail που θα λαμβάνει και θα έχει το Newsletter να κάνει αυτόματη διαγραφή μόνο από την υπηρεσία αυτή. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί συνολικά ή μερικά η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους, αρκεί να αποστείλει e-mail στην [email protected] όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Με την εγγραφή του στο mom-tag.com, κατά τα ανωτέρω, o χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία CARE DIRECT Α.Ε., ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας αυτών, μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο θα αναθέσει η CARE DIRECT τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλει ο επισκέπτης/χρήστης στο mom-tag.com, τα οποία διατηρούνται σε βάση δεδομένων σε ένα διακομιστή (server), τυγχάνουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την συμμετοχή των χρηστών στην προωθητική ενέργεια του mom-tag.com και συγκεκριμένα για να ελεγχθεί εάν οι χρήστες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια αλλά και για τη διάθεση σε αυτούς υλικού προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που γνωστοποιούν οι χρήστες και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτούς. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερόντων των επισκεπτών/χρηστών χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάλυσης. Τα δεδομένα που συλλέγει η CARE DIRECT θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο ο επισκέπτης/χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο.

Η CARE DIRECT θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη με βάση την ανωτέρω συγκατάθεσή του για τον προαναφερόμενο σκοπό, μέχρι ο χρήστης να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή να εναντιωθεί στην επεξεργασία. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα οποιωνδήποτε πράξεων επεξεργασίας πραγματοποιούνται βάσει αυτής έως την ανάκλησή της. Τα δεδομένα του χρήστη θα διατηρηθούν για το διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι αποκλειστικά οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες και οι προμηθευτές μας, οι οποίοι δεσμεύονται έναντι της εταιρείας μας με συμβάσεις και αναγράφονται την ιστοσελίδα μας www.caredirect.com/partners/.

Η CARE DIRECT έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους, αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Παρόλα αυτά, η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του. Επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διόρθωση, τον περιορισμό ή τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], διευκρινίζοντας αν επιθυμούν τη διαγραφή των στοιχείων από τη βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου ή αν απλά επιθυμούν να μη λαμβάνουν ειδοποίηση για κάποια ή κάποιες από τις προωθητικές επικοινωνίες που έχουν αποδεχθεί. Παράλληλα, έχουν δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα να υποβάλουν οποτεδήποτε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του mom-tag.com, συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

9 – Cookies

Το mom-tag.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του mom.tag.com . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του mom.tag.com και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του mom-tag.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του mom-tag.com μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του mom-tag.com, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του mom-tag.com δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ακόμη, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως τα cookies, για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων, για την παροχή λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα. Επίσης μοιραζόμαστε πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας μας με τους έμπιστους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη διαφήμιση και ανάλυση δεδομένων.

10 – Πληροφορίες που παρέχουν οι επισκέπτες

Εάν οι επισκέπτες του mom-tag.com χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο διαδικτυακός αυτός τόπος για να παράσχουν άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή του mom-tag.com με τη συναίνεση του επισκέπτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από τοmom-tag.com ή την CARE DIRECT A.E. με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για εμπορικούς ή μη σκοπούς, ο δε επισκέπτης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες παραιτείται από οιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς καθώς επίσης παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση για τη χρήση του ως άνω υλικού από το mom-tag.com.

11 – Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το mom-tag.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει την αποστολή των κουτιών με τα προϊόντα. Το mom-tag.com και η CARE DIRECT A.E. δεν φέρουν ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

12 – Διαφήμιση

Το mom-tag.com και η CARE DIRECT A.E. δεν ευθύνoνται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο mom-tag.com και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

13 – Περιορισμός Ευθύνης

Το mom-tag.com και η CARE DIRECT A.E. δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του mom-tag.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές, διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Το mom-tag.com χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του.

Το mom-tag.com και η CARE DIRECT A.E. δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το mom-tag.com δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Όσον αφορά επίσης την αποστολή δώρων και προωθητικών προϊόντων προερχομένων από το mom-tag.com, η CARE DIRECT Α.Ε. δεν ευθύνεται για το χρόνο αποστολής των στους παραλήπτες, ο οποίος εξαρτάται αποκλειστικά από τρίτους.

14 – Σύνδεσμοι (LINKS) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το mom-tag.com ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του mom-tag.com με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του mom-tag.com και συνεπώς το mom-tag.com δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Το mom-tag.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο διαδικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το mom-tag.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών αυτών τόπων και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε τρόπο.

15 – Εφαρμοστέο δίκαιο- Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου mom-tag.com διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου mom-tag.com ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Scroll to Top